Fotogalerie

Název události Popis Obrázek
Skládka odpadů Černošín

Exkurze byla zaměřena na zpracování, likvidaci a recyklaci odpadů.

Slavnostní oběd s Prezidentem ČR Milošem Zemanem

Dne 14.1.2014 se ředitelka školy Mgr. Jana Hynková zúčastnila slavnostního oběda u příležitosti návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Kralovarském kraji.

Sponzorský dar

Po odmlce byla navázána opětovná spolupráce s Globusem Karlovy Vary, který nám věnoval sponzorský dar. Hospitalizované děti měly z hraček a dalších dárečků velkou radost.

Sportovní aktivity - nordic walking

Turistické vycházky s holemi po vyhlídkách Karlových Varů - Rohanův křížek.

Stmelování kolektivu

Učitelský sbor se poznává a utužuje vztahy během volnočasových aktivit na různých společenských, kulturních a sportovních akcích.

Vánoční besídka 2018

Děti ze ZŠ i MŠ si připravily pro rodiče a zdravotníky vánoční program s recitací vánočních básní a zpěvem vánočních koled. V závěru si vyrobily vánoční ozdobu. 

Výlet na hrad Loket

Žáci se zúčastnili v rámci volnočasových aktivitv při léčebně Mánes výletu na hrad Loket v blízkosti Karlových Varů.

Výrobky ŠD

Prezentace výrobků, které děli vytvořily ve školní družině v rámci volnočasových aktivit.

Výuka v nemocnici 2015

Po konzultaci s ošetřujícím lékařem se děti účastní výuky, která probíhá skupinově v učebnách, individuálně na pokojích i u lůžka dítěte. Dětem je k dispozici nová interaktivní tabule, výpočetní technika s připojením k internetu i celá řada moderních výukových pomůcek, učebnic a pracovních sešitů.

Výuka v nemocnici 2016

Po konzultaci s ošetřujícím lékařem se děti účastní výuky, která probíhá skupinově v učebnách, individuálně na pokojích i u lůžka dítěte. Dětem je k dispozici interaktivní tabule, výpočetní technika s připojením k internetu i celá řada moderních výukových pomůcek, učebnic a pracovních sešitů. Děti se věnují i dekorativní práci z papíru.

Stránky