Informace pro rodiče

Třída mateřské školy je v provozu od 1.2. 2021. Těšíme se na vás v nových prostorách MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart v budově kulturního střediska za pavilonem.

  • předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Společně objevujeme svět“;
  • velké množství hraček, didaktických her a dalších pomůcek pro vaše předškoláky;
  • možnost práce s tablety, dotykovou obrazovkou;
  • individuální péči při rozvoji pohybových dovedností – jemné motoriky, grafomotoriky, pracovních a výtvarných dovedností;
  • rozvoj komunikačních dovedností;
  • při příjezdu do lázní vám staniční sestra léčebného domu sdělí, kdy bude probíhat zápis do třídy MŠ;
  • do MŠ jsou přijímány děti předškolního věku se souhlasem zákonných zástupců, proto je při zápisu nutné vyplnit Evidenční list dítěte MŠ;
  • chod MŠ je plně přizpůsoben léčebnému režimu dětí;