Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázní Lázně Kynžvart - MŠ

Třída mateřské školy je v provozu od 1.2. 2021. Těšíme se na vás v nových prostorách MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart v budově kulturního střediska za pavilonem.

Zde na děti čeká nově zřízená a moderně vybavená herna plná hraček, pomůcek a pracovních koutků pro všestranné vyžití dětí. Paní učitelka má vždy připravené velké množství herních, pracovních a zájmových aktivit, jsou také k dispozici počítačové programy pro předškoláky a velmi oblíbená interaktivní tabule.

Důležitou součástí práce naší školy je i poradenská činnost se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktů s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do zdravotnického zařízení.

Naše mateřská škola se orientuje na školu podporující zdraví, v tom vidíme naše poslání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Naší snahou je co nejvíce zpříjemnit dětem pobyt v léčebných lázních. Chceme, aby se zde cítily bezpečně a uvolněně. Učitelka pomocí empatického přístupu respektuje individuální potřeby dětí a naším cílem je, aby díky lázeňskému pobytu děti nejen upevnily své zdraví, ale získaly také spoustu příjemných a radostných zážitků.