Aktivity

Projekt Šablony II

Šablony II – Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Aktivity jsou zaměřeny na profesní rozvoj pedagogů a další vzdělávání, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

 

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Více informací o projektu najdete na https://ovocedoskol.szif.cz