Informace pro rodiče

Vážení rodiče žáka/žákyně ZŠ,

vaše dítě bude při pobytu u nás v léčebných lázních navštěvovat základní školu při lázeňské léčebně.

Chystá se vaše dítě na léčebný pobyt v Lázeňské léčebně Lázně Kynžvart?

Rozhodně se nemusíte ničeho obávat, můžete si být jisti, že mu bude věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (k dispozici v dokumentech), bude vaše dítě zařazeno do mateřské či základní školy, kde se o něj postarají kvalifikovaní speciální pedagogové. Rozsah školní práce a možnosti jednotlivých dětí jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem a staničními sestrami příslušných léčebných domů. Míru zapojení se do výuky stanovuje lékař dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a s ohledem na množství lázeňských procedur. Naším cílem je, abychom dětem pobyt v léčebně co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování a má na děti všestranně pozitivní vliv.

Předškoláčkům se věnují paní učitelky mateřské školy v nově a moderně vybavených hernách. Učitelé základní školy kvalifikovaně pomohou zvládnout učivo zadané kmenovou školou, aby po návratu neměly děti problémy s doháněním zameškané látky. V rámci současné distanční výuky jsou pedagogové školy při lázeňské léčebně žákům plně nápomocni, online přenosům z kmenové školy je dán potřebný prostor, a učitelé poté pomohou s vysvětlením obtížného učiva, jeho pochopením a procvičením.

Ředitelství základní školy a třídy ZŠ se nachází v samostatné budově v areálu dětské léčebny. Další třídy ZŠ najdete v léčebném domě Výsluní.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Pobyt v lázních přináší dětem psychickou zátěž, jsou vytrženy ze svého běžného sociálního prostředí a kamarádských vztahů.

Žáci středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií u nás mohou navštěvovat kvalifikované konzultace. Ve škole po domluvě s vyučujícím umožňujeme doučování hlavních předmětů.

 

Dotazníky

Spolu se zdravotními dotazníky dostáváte i dotazník pro kmenovou školu a pro vás, rodiče. Tímto vás v zájmu Vašeho dítěte žádáme o pečlivé prostudování, vyplnění a podepsání dotazníku. Jsou tam důležité údaje, které je nutné vámi PODEPSAT – a to informovaný souhlas o zařazení vašeho dítěte do zdejší školy při LL Lázně Kynžvart. Druhý dotazník pak předejte kmenové škole – třídnímu učiteli vašeho dítěte a požádejte o vyplnění.

Osobní list žáka (vyplní zákonný zástupce) - verze PDF, verze DOC

Osobní list žáka (vyplní kmenová škola) - verze PDFverze DOC

Navštivte nás

Vážení rodiče, zveme vás, abyste při nástupu vašeho dítěte na léčebný pobyt naši školu navštívili. Seznámíte se zde podrobněji s průběhem výchovně vzdělávacího procesu a můžete nám sdělit některé informace a přání vztahující se k vašemu dítěti.

Informace o žácích podáváme rodičům také při odjezdu a případně po domluvě kdykoliv v průběhu pobytu.

Přejeme vám i vašim dětem radostné a pohodové přípravy na lázeňský pobyt.

 

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen  zkouším.
 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději - cítím se tak bezpečnější.
 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako "velký".
 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourá to můj smysl pro hodnoty.
 7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
 8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
 10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý" a budu dělat mrtvého brouka.
 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se nedodržují.
 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 14. Nemám rád nedůslednost. Úplně mě mate.
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.
 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to  vám nemusím říkat, že ne?