Informace pro rodiče

Vážení rodiče žáka/žákyně ZŠ,
vaše dítě bude při pobytu v léčebných lázních navštěvovat také základní školu.

Ředitelství základní školy a třídy ZŠ se nachází v samostatné budově v areálu dětské léčebny. Další třídy ZŠ najdete v léčebném domě Výsluní.

Vyučování

Paní učitelky základní školy budou učit vše, co vaše děti potřebují, pokusí se jim dovysvětlit, čemu ve škole případně neporozuměly a vyloží látku, kterou by zameškaly ve své kmenové škole. Ideální je, pokud si žáci s příchodem do léčebny přinesou rozsah probíraného učiva své kmenové školy v době lázeňského pobytu, své vlastní učebnice, pracovní sešity a penál.  Pak  mohou pod odborným dohledem pokračovat ve své práci, a po návratu z léčebny se lépe znovu začlení do své školní práce. Samozřejmě v případě potřeby vašim dětem všechny pomůcky zapůjčíme z vlastních zdrojů.

Ve škole po domluvě s vyučujícím umožňujeme doučování hlavních předmětů.

Dotazník

Spolu se zdravotními dotazníky dostáváte i dotazník pro kmenovou školu a pro vás, rodiče. Tímto vás v zájmu Vašeho dítěte žádáme o pečlivé prostudování, vyplnění a podepsání dotazníku. Jsou tam důležité údaje, které je nutné vámi PODEPSAT – a to informovaný souhlas o zařazení vašeho dítěte do zdejší školy při LL Lázně Kynžvart. Podepsaný dotazník pak předejte kmenové škole – třídnímu učiteli vašeho dítěte a požádejte o vyplnění.

Osobní list žáka (vyplní zákonný zástupce) - verze PDF, verze DOC

Navštivte nás

Vážení rodiče, zveme vás, abyste při nástupu vašeho dítěte na léčebný pobyt naši školu navštívili. Seznámíte se zde podrobněji s průběhem výchovně vzdělávacího procesu a můžete nám sdělit některé informace a přání vztahující se k vašemu dítěti.

Informace o žácích podáváme rodičům také při odjezdu a případně po domluvě kdykoliv v průběhu pobytu.

Přejeme vám i vašim dětem radostné a pohodové přípravy na lázeňský pobyt.