Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

 

Základní škola

 

Základní škola  při Léčebných lázních Lázně Kynžvart se věnuje žákům podle školního vzdělávacího programu pro základní školu. V rámci výuky je naší prioritou naplnit požadavky stanovené kmenovou školou a vytvořit příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání žáků všech ročníků.

K dispozici mají naši žáci plně vybavené moderní učebny se zasíťovanou výpočetní technikou včetně interaktivní tabule a mnoha pomůcek. V převážné většině si přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity a učebnice, jsou jim ale samozřejmě také k dispozici vzdělávací materiály naší školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.

Možnost zapojení dětí do výuky ve škole při léčebně pomáhá překonat výpadky v učení v kmenové škole a předchází tak případným mezerám a nedostatkům v pochopení potřebného učiva a souvislostí. Navíc skutečnost, že jsou děti zaměstnávány školní prací v režimu, na nějž jsou zvyklé, se podle zdravotníků velice kladně odráží i na jejich zdravotním stavu. Učitelé se snaží svou pedagogickou činností děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.

Rozsah školní práce a možnosti jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem a staničními sestrami jednotlivých léčebných domů.  Míru zapojení se do výuky stanovuje lékař dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a s ohledem na množství lázeňských procedur.

V rámci současné distanční výuky jsou pedagogové školy při lázeňské léčebně žákům plně nápomocni, online přenosům z kmenové školy je dán potřebný prostor, a učitelé poté pomohou s vysvětlením obtížného učiva, jeho procvičením a fixací.

Délka pobytu v lázeňském zařízení je obvykle 28 dní, do školy jsou žáci zařazováni na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce žáka.

Žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií poskytují naši pedagogové kvalifikované konzultace v jednotlivých výukových předmětech.