Historie

Naše škola byla založena už 1.ledna 1950 jako pobočka I.dětské kliniky UK v Karlových Varech. Malí pacienti přijížděli po žloutence, aby obnovili své zdraví. Vyučování probíhalo v lázeňském domě Tajga a Carlton, které se nacházejí v blízkosti třídy Petra Velikého.

V 70. letech 20. století byla škola organizována v lázeňském domě Artemis, Marx a Charkov. Docházelo k rozšiřování diagnóz, za ztraceným zdravím přijížděli diabetici, pacienti s nemocemi střev, trávicího ústrojí aj.

Po roce 1989 proběhlo stěhování do lázeňského domu Bří Čapků v Křižíkově ulici. Tento dům je součástí Lázeňské léčebny Mánes, a tak se začala psát novější historie naší školy.

Od 1. 7. 2012 došlo ke sloučení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary s organizací ZŠ a MŠ při Lázeňské léčebně Mánes a vzniká tak ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kalovy Vary, příspěvková organizace.

Od 1. 1. 2021 došlo ke sloučení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart s organizací ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.