Inovace ve výuce 2

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 s názvem ,,Inovace ve výuce 2", který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

 

Celková výše podpory činí  935 266 Kč