Mateřská škola

Děti předškolního věku na léčení mohou navštěvovat dvě nově zařízené herny. Paní učitelka má vždy připravené nejen velké množství hraček, dětských herních koutků, ale počítačové programy pro předškoláky a také velmi oblíbenou interaktivní tabuli.

Důležitou součástí naší práce školy je i poradenská činnost se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktů s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do zdravotnického zařízení.

Naše mateřská škola se orientuje na školu podporující zdraví, v tom vidíme naše poslání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.