Pro kmenové školy

Vážení kolegové a kolegyně,

ve Vaší pedagogické práci se můžete setkat se žáky, které jejich zdravotní stav donutí opustit na delší dobu školní lavici Vaší kmenové školy a vyměnit ji za naši.

Jsme škola při lázeňské léčebně, kvalifikovaně pracujeme se žáky, kteří jsou zde na léčení.

Každé dítě pobývající v lázních je po doporučení lékaře a se souhlasem zákonných zástupců zařazeno do výuky. Individuální výukový plán je ovlivněný množstvím léčebných procedur a vyšetření.

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci ještě před nástupem dítěte do lázní. Vyplnění Osobního listu nejen pomůže bezprostředně navázat na učivo ve Vaší škole, ale může nám i poskytnout důležité informace. Rozsah a hodnocení školní práce v lázních Vám zašleme ve Zpětné zprávě.

Děkujeme Vám za spolupráci a případné připomínky.