Školní klub

Po vyučování se děti věnují ve školním klubu pestrému programu, který pro ně připravila paní vychovatelka společně se zdravotníky lázní. Většina odpoledních aktivit je směřována k rozvoji pohybových činností a her v okolní přírodě a místní tělocvičně. K dispozici školnímu klubu je také multifunkční počítačová učebna s interaktivní tabulí, XBoxem, společenská místnost s počítačem. Součástí odpoledních aktivit je nejen poznávání přírodních krás, ale i bohatý kulturní program související s historií a tradicemi Karlových Varů a okolí. Návštěvy divadel, koncertů, akcí mezinárodního filmového festivalu, výlety do okolí, na hrad Loket, zámek Bečov s relikviářem sv. Maura, exkurze do karlovarského podzemí Vřídla, sklárny Moser, muzea Becherovky, poznávání karlovarských pramenů...