Základní škola

Základní škola  při léčebně pracuje se žáky na léčebných pobytech podle školního vzdělávacího programu pro základní školu. V rámci výuky je naší prioritou naplnit požadavky stanovené kmenovou školou.

Žáci mají k dispozici tři plně vybavené učebny a jednu multifunkční místnost se zasíťovanou výpočetní technikou, dvě interaktivní tabule. V převážné většině si přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity, učebnice a pomůcky. K dispozici jsou jim také vzdělávací materiály naší školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Výukou ve škole při léčebně pomáháme překonávat žákům výpadky v učení ve svých kmenových školách. Učitelé se snaží svou pedagogickou činností děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.

Možnosti a rozsah práce jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a množstvím lázeňských procedur.

Kvalifikované konzultace poskytujeme  žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.