Historie školy

Historie Základní školy a mateřské školy při nemocnici v Karlových Varech se začala psát 7. února 1955, kdy škola zahájila svou činnost.

Zakladatelem těchto speciálních zařízení byl Prof. Dr. František Kábele, Dr.Sc, lektor UK v Praze. Jeho zásluhou a díky pochopení nezbytnosti vzdělávání nemocných dětí tehdejším primářem dětského oddělení MUDr. Fiedlerem se založení školy podařilo realizovat.

Již za krátkou dobu se škola těšila přízni zdravotnického personálu, vedení nemocnice i rodičů. Tato tendence je dodnes aktuální a lze říci, že uznání výše zmiňovaných účastníků se pro školu vyvíjí ještě pozitivněji.

Vyučují zde speciálně vzdělaní pedagogové, materiální zázemí a vybavení se každým rokem zlepšuje.

Škola při nemocnici se stala funkční a nepostradatelnou součástí komplexní péče o nemocné děti.

Od 1. 7. 2012 došlo ke sloučení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary s organizací ZŠ a MŠ při Lázeňské léčebně Mánes a vzniká tak ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kalovy Vary, příspěvková organizace.

Od 1. 1. 2021 došlo ke sloučení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart s organizací ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.