Mateřská škola

Mateřská škola při nemocnici je zaměřena na práci se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Naším cílem je psychicky podporovat hospitalizované děti, pomáhat jim překonávat jejich mnohdy nelehkou životní situaci. Nedílnou a velmi podstatnou součástí práce pedagogů je proto také psychologické působení na dětského pacienta. Často pouze paní učitelka je pro dítě jediným kontaktem a spojením se světem a děním mimo nemocnici. Proto si pedagog musí najít čas popovídat si s dítětem o jeho problémech, podpořit práci lékařů a sester tím, že dítěti vysvětlí jejich počínání, případně odůvodní nepříjemné zákroky pomocí herní terapie.

Důležitou součástí práce pedagogů školy je i poradenská práce se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktů s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do nemocničního zařízení.

Naše mateřská škola se orientuje na školu podporující zdraví, v tom vidíme naše poslání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.