Projekty

 

Projekt Adventní čas

Pro děti hospitalizované v nemocnici během Vánoc každoročně připravujeme drobné dárky, zdobení stromečku, perníčků a snažíme se navodit slavnostní sváteční atmosféru. Děti si také vyrábějí přáníčka pro své blízké a pro zdravotníky na dětském oddělení. K vytvoření pohodové vánoční atmosféry přispívají každoročně také studentky SZŠ v Poděbradské ulici, které připravují velmi pěkný mikulášský program pro děti na dětském oddělení, JIP a ORL.

     

Projekt výtvarné dílny

 Děti mají děti možnost se zapojit do četných výtvarných a rukodělných aktivit a vyrobit si hezké předměty na památku nebo pro své blízké. Výtvarné práce dětí tvoří již tradičně součást výzdoby jednotlivých oddělení a zpříjemňují nemocniční prostředí jak pacientům, tak i sestřičkám a lékařům. V průběhu roku připravujeme s dětmi u příležitosti svátků Vánoc, Velikonoc, Dne matek a Dne dětí drobné dárečky a pozornosti, které vždy potěší nejen děti samé, ale i zdravotnický personál.

Projekt Zdravotní klaun

Tento projekt má v naší škole již letitou tradici, Zdravotní klauni navštěvují hospitalizované děti a žáky pravidelně každých čtrnáct dní. Ve spolupráci s neziskovou organizací Zdravotní klaun organizujeme pro hospitalizované děti různé aktivity a programy. Klauni pokaždé potěší svým veselým vystoupením a drobnými dárky a vykouzlí na tváři dětí radostný úsměv.

Ukázky z akce Zdravotní klaun najdete v naší fotogalerii.

 

Dny plné her

Další velmi oblíbenou aktivitou, které děti velmi baví, jsou Dny plné her. Pomáhají dětem rozptýlit se a zapomenout na nemoc a nezbytné lékařské zákroky.

     

Projekt Internet bezpečně

Vysoce aktuální téma, které je v současné době ve společnosti hojně diskutováno. Bezpečný pohyb dětí v internetovém prostředí je pro nás klíčový, proto tento projekt probíhá průběžně již delší dobu. Žáci jsou zajímavou a jejich věku přiměřenou formou seznamováni s výhodami a úskalími internetového připojení, možnými nebezpečími při využívání sociálních a komunikačních sítí, potřebou filtrování určitých oblastí v rámci školního internetového prostředí apod. Důraz je kladen také na v současnosti velice aktuální témata jako kyberšikana, zneužití identity a informací na poli multimediálních sítí, Facebooku a Twiteru. Pedagogové také pravidelně navštěvují semináře s touto tematikou.

Projekt Karlovarsko

Hospitalizované děti se v rámci tohoto projektu seznamují s informacemi o významných památkách, místech a zajímavostech celého karlovarského regionu. Žáci mohou mimo jiné vytvářet prezentace v listinné i počítačové podobě na téma Karlovy Vary a okolí - lázeňské město a seznamovat s nimi své spolužáky.

 

Projekt Environmentální výchova

Environmentální výchova, teorie trvale udržitelného rozvoje a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou v současné době velmi aktuální. Naše škola se proto zapojila do této problematiky formou projektů, které probíhají již několik let. Klademe důraz na šetrné zacházení se zdroji, globální problémy lidstva a uvědomění si, že životní prostření je vysokou hodnotou pro každého z nás, a proto je nezbytné jej chránit.

 

Den dětí

Každoročně jsou ke Dni dětí připraveny hry, soutěže, zábavný program a také dárky. Cílem je navození hřejivé atmosféry, potěšení dětí veselým programem a odpoutání dítěte od nemoci a léčebného procesu. Věnujeme se dětem individuálně u lůžka, skupinovým hrám a aktivitám pro děti, které mají možnost volného pohybu i dětem a žákům na různých odděleních karlovarské nemocnice. Škola a sponzoři zajišťují pro děti dárky a přání.

          

Další

  • Sponzoři – i v tomto školním roce pokračuje spolupráce s hypermarketem Globus, děti dostávají drobné dárky, hry a školní pomůcky. Ke zpříjemnění estetického vzhledu prostor školy je využíván i sponzorský dar MUDr. Miroslava Podlipského.
  • Projekt Advent – jelikož škola při nemocnici působí na různých odděleních, přichystali jsme pro zdravotníky společné předvánoční posezení, kde jsme se věnovali aktuálním otázkám a návrhům na zlepšení kvality péče o hospitalizované děti a navázání co neužší vzájemné spolupráce.  Pro děti hospitalizované v nemocnici během Vánoc jsme připravili drobné dárky, zdobení stromečku a perníčků a pokusili se navodit slavnostní sváteční atmosféru.
  • Dny plné her – jsou další oblíbenou aktivitou, které děti velmi baví, pomáhají  jim rozptýlit se a zapomenout na nemoc a nezbytné lékařské zákroky.
  • V průběhu roku připravujeme s dětmi u příležitosti svátků Vánoc, Velikonoc, Dne matek a Dne dětí drobné dárečky a pozornosti, které každoročně potěší nejen rodinné příslušníky, ale i zdravotnický personál

 

  • Naše škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

 

 

 

  • Naše škola se zapojila jako partnerská škola do projektu

ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH, Operační program Vzdělání pro Konkurenceschopnost.

Cíle projektu:

·         Zlepšení kompetencí vedení škol díky poskytnutí systémové podpory ve využívání digitálních technologií pro využívání ICT do školy.

·         Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po dobu realizace projektu.

·         Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po skončení projektu.

·         Získání dotykových zařízení.

·         Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce.

·         Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.

Registrační číslo:                             CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Realizace projektu:                       10/2014 - 7/2015