Základní škola

Základní škola  při nemocnici pracuje s hospitalizovanými žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní školu.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Učením v nemocnici pomáháme překonávat žákům výpadky v učení v jejich kmenových školách. Paní učitelky vysvětlí potřebné učivo, snaží se svou pedagogickou činností děti také zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet i na zlepšení psychického stavu pacienta.  

Možnosti a rozsah práce jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu dětského pacienta.

Kvalifikované konzultace poskytujeme  žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.

V rámci současné distanční výuky jsou pedagogové školy při nemocnici žákům plně nápomocni, online přenosům z kmenové školy je dán v rámci možností potřebný prostor, a učitelé poté pomohou s vysvětlením obtížného učiva a jeho procvičením.