Základní škola

Základní škola  při nemocnici pracuje s hospitalizovanými žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní školu.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Učením v nemocnici pomáháme překonávat žákům výpadky v učení ve svých kmenových školách. Paní učitelky se snaží svou pedagogickou činností děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.  

Možnosti a rozsah práce jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu dětského pacienta.

Kvalifikované konzultace poskytujeme  žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.