Výzdoba

Průběžně zdobíme okna, nástěnky a prostory obývané dětmi, naším cílem je, aby se cítily v nemocnici co možná nejlépe. Výtvarné činnosti jsou pravidelnou a oblíbenou součástí výuky.