Stmelování kolektivu

Učitelský sbor se poznává a utužuje vztahy během volnočasových aktivit na různých společenských, kulturních a sportovních akcích.